Ce este pl@NETour?

Proiectul pl@NETour vizează:

”Crearea unui produs de turism științific și infrastructura pentru o rețea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului științific în Maramureș și Transcarpathia”

Informații generale despre proiect

•Prioritatea  1 din cadrul programului ENPI  – Promovarea dezvoltării economice și sociale

•Măsura 1.1 – Dezvoltarea sustenabilă a turismului

•Locație :  județul Maramureș (RO) și regiunea

Transcarpathia (UA)

•Durată : 22 luni, începând cu luna septembrie 2013

•Buget total : 529.724 €, din care

476.751,60 € grant ENPI, reprezentând 90%

Parteneriatul proiectului

- Consiliul Județean Maramureș, România – aplicant şi beneficiar

- Muzeul de Mineralogie – Planetariul Baia Mare, România – partener  1

- Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională IARDI din Uzhgorod, Ucraina – partener  2

- Universitatea Națională Uzhgorod, Laboratorul de Cercetări Spațiale, Ucraina – partener  3

Obiectivele proiectului

Obiectiv general: Dezvoltarea potențialului turistic în regiunea transfrontalieră Maramureș și Transcarpathia.

Obiective specifice:

- Crearea unui produs de turism științific  – pl@NETour, prin îmbunătățirea  dotărilor Planetariului Baia Mare și a Laboratorului de cercetări spațiale a Universității Naționale Uzhgorod;

- Dezvoltarea unei rețele de parteneriat în domeniul turismului  științific, pentru facilitarea transferului de bune practici;

- Stimularea interesului publicului pentru astronomie

- Promovarea unor activități educative non-formale.

Noutati

Ghid de orientare

Accesați secțiunea BLOG pentru a răsfoi ghidul practic de orientare pe bolta cerească, versiunea online a publicației ce, alături de harta stelară, va susține informațional centrele pl@NETour.

Zeiss SKYMASTER la Baia Mare

La mijlocul lunii decembrie a sosit coletul cu echipamentul de proiecție stelară Zeiss Skymaster ZKP4. Alte informații despre subiect - în secțiunea BLOG.

Cercetare spațială

Metodele de monitorizare a spațiului cosmic - soluții pentru geodezia spațială, geodinamica, geofizica și fizica atmosferei terestre - Uzhhorod, Ucraina.

Întânire parteneri în Ucraina -2014

Intalnire parteneri pl@NETour în Ucrainahttp://planetour.ro/wp-content/uploads/2014/07/SAM_0753.jpghttp://planetour.ro/wp-content/uploads/2014/07/SAM_0747.jpghttp://planetour.ro/wp-content/uploads/2014/07/SAM_0746.jpghttp://planetour.ro/wp-content/uploads/2014/07/SAM_0738.jpg

Contact

PROIECTUL pl@NETour RE-ADUCE ASTRONOMIA ÎN VIAȚA DUMNEAVOASTRĂ. PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ ESTE IMPORTANTĂ PENTRU CEI CE IMPLEMENTEAZĂ ACEST PROIECT. NE PUTEȚI CONTACTA PRIN ACEST FORMULAR. SCRIEȚI-NE!

ACTIVITĂȚI

CREAREA INFRASTRUCTURII REȚELEI TRANSFRONTALIERE DE TURISM ȘTIINȚIFIC PRIN:

1.Echiparea Planetariului Baia Mare cu proiector optico-mecanic de ultimă generație și dotarea Laboratorului de Cercetări Spațiale a Universității Naționale Uzhgorod cu un proiector digital de planetariu și cu un dom portabil pentru planetariu;

2.Elaborarea unei hărți cu potențiale puncte de observație astronomică, fără poluare luminoasă, câte 5 pe regiune în Maramureș și Transcarpathia;

FORMAREA RETELEI DE TURISM ȘTIINȚIFIC ÎN CELE DOUĂ REGIUNI DE GRANIȚĂ PRIN:

1.Conectarea on-line a partenerilor (2 centre pl@NETour la Planetariu BM și Laboratorul de Cercetări Spațiale a UNU şi 2 parteneri de sprijin – CJ Maramureș și IARDI );

2. Realizarea de schimburi de experienţă în domeniul turismului ştiinţific (2 workshopuri -1 în Maramureș cu tema prezentări în cupola planetariului și 1 în Transcarpathia cu tema observații astronomice și 3 workshopuri on/line, 1 cu tema poluare luminoasă și a spațiului cosmic;

3. Instruire personal din centrele pl@NETour în utilizarea noilor echipamente (6 persoane).

DEZVOLTAREA PRODUSULUI DE TURISM ȘTIINȚIFIC pl@NETour, CARE VA CONSTA DIN:

1.Observaţii astronomice în cadrul celor 2 centre pl@NETour, câte 2 în Baia Mare și 2 în Uzhgorod;

2. Observaţii astronomice sub cerul liber în punctele de observaţie identificate în cele 2 regiuni câte 2 în Maramureș și 2 în Transcrapathia (min 15 participanți/observație);

3. Prezentări de planetariu în cele 2 centre pl@NETour, câte 2 în Baia Mare și 2 în Uzhgorod;

4.Elaborare harta stelară și ghid orientare pe cer în RO/ENG/UA.

PROMOVARE ȘI PUBLICITATE PRIN:

-Conferinţe de presă(min 2) şi articole de presă (min.6-3/reg);

-Broşuri multilingve pl@NETour (editate în limbile română, ucraineană şi engleză , 2000 ex.);

-Ghiduri de orientare pe cer și hartă stelară(editate în limbile română, ucraineană şi engleză, 2000 ex.);

-Materiale promoţionale: 2 roll-upuri,  300 dosare,  500CD-uri;

-Aplicaţii pl@NETour 1 pentru IPhone şi 1 pentru Android

-Web-site multilingv şi blogul proiectului;

-Conferinţă finală ce va avea loc la Baia Mare.

REZULTATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

•Diversificarea ofertei turistice în cele 2 regiuni şi atragerea unui public cât mai  larg spre astronomie;

•Introducerea turismului ştiinţific ca direcţie inovativă în dezvoltarea turismului în cele două regiuni transfrontaliere;

•Reintroducerea astronomiei ca şi materie opţională în curricula şcolară;

•Infiinţarea unui planetariu digital la Universitatea Naţională din Uzhgorod.

Important

Acest website a fost realizat cu asistență din partea Uniunii Europene. Conținutul și informațiile regăsite aici sunt exclusiv responsabilitatea Complexului Astronomic Baia Mare.
TOP